Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

Bilde av elevar på sveiseverksted

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Teknologi og industrifag, tidligere kalt Tip, e for deg som liker å skru og mekke.

Du som e nysgjerrig, hardt-arbeidende, liker å få ting til å fungere, og som ikkje e redd for å bli skitten på nevene. 

På Teknologi og industrifag ved knarvik Videregående skole får du en grundig og god utdanning innen mekaniske fag. Dette e et svært ettertraktet fagfelt, kor det i Norge pr i dag ikkje blir utdannet nok folk.

Det e med andre ord veldig gode muligheter for å raskt komme seg ut i lære og finne seg en attraktiv jobb.

Teknologi og industrifag e mer enn bare motor, sveising, dreiing. Du vil få opplæring i programmering, oppkobling og en innføring i ulike tekniske tjenester.

På Vg2 kan du velge mellom Kjemiprosess og labratoriefag (...) og Industriteknologi.

Kjemiprosess og labratoriefag gir deg mulighet for en karriere i alt fra mattilsynet til arbeid offshore, mens Industriteknologi er gir deg enorme valgmulighetar for ulike fagbrev.

Velger du Teknologi og industrifag ved Knarvik Videregående skole, velger du også en skole med et stort og aktivt fagmiljø. Du får mange uker praksis i bedrift, og over 90% får læreplass når de er ferdig med to år på skole. .

Dyktige fagfolk innen tekniske, industrielle og mekaniske fagfelt e en bærebjelke for et moderne samfunn, og en yrkesretning for fremtiden.

 

Kva kan du bli?

Vel du Teknologi og industrifag har du vald eit utdanningsprogram som blant anna fører fram til jobbar innan teknisk industri, skipsindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri, logistikk, transport eller oljebransjen.

 

Vg1 Teknologi og industrifag

Vg1 teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike materialar, verktøy, teknikkar og maskinar for å produsere varer og tjenester. 

Programfaga handlar om å kommunisere og samhandle i verkstaden og andre læringsarenaer, og følgje gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeidet.

Programfaga skal ivareta det ytre miljøet gjennom å vektleggje bærekraft og teknologisk utvikling,  Programfaga skal bidra til å utvikle sjølvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidarar med grunnleggjande forståing for kjemi, materialer, elektro, mekanikk, programmering, robotisering, automatisering og transport i tråd med behova i samfunnet og arbeidslivet.

 

Vg2 Industriteknologi

Vg2 industriteknologi handler om å utvikle kompetanse innenfor teknologiske, produksjonsretta og utviklingsorienterte yrker. CNC-operatør eller industrimekanikar er eksempel på kva dette utdanningsprogrammet gjer deg kvalifisert til. 

Programfaga gir ein brei plattform for vidare yrkesvalg innanfor bruk av ulike materialer, verktøy, teknikkar og maskinar. Du kan få jobb innan yrke der programmering, robotisering og automatisering er ein del av kvardagen. Programfaga gjer deg ein oversikt over produksjonsprosessar og ein tverrfagleg kjennskap til fagområda i  arbeidslivet.

Du vert utplassert i bedrift i to periodar i løpet av skuleåret. I desse periodane er det mange som allereie sikrar seg læreplass!

 

Vg2 Kjemiprosess og laboratoriefag

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag handlar om grunnleggjande prosess- og laboratorieteknikkar. Faget skal bidra til at elevane utviklar kompetanse innan kjemi, produksjonsprosesser og laboratorieteknikkar.

Faga handlar om å utvikle ein heilhetsforståelse av produksjonsprosessar og laboratoriefag med ein tverrfagleg kjennskap til fagområda. Her får du den praktiske og teoretiske opplæringa som ein treng for å læra å styra eit kjemisk eller metallurgisk prosessanlegg. Du skal læra om korleis prosessapparata og anna utstyr er bygd opp  og korleis dei virkar.

Programfaga skal bidra til å utvikle elevane til å bli sjølvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidarar med tanke på et arbeidsliv som krever effektivitet og er prega av teknologisk utvikling.

Med fagbrev kan du få arbeid innan kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, metallurgisk industri, farmasøytisk industri og produksjon av olje og gass offshore.

Vg2 Transport, logistikk og løfteoperasjonar

Etter fullført Vg2 Transport, logistikk og løfteoperasjonar blir du ein ettertrakta arbeidstakar for regionen. Det handlar om handtering og transport av gods og personar.

Programfaga skal bidra til at du lærar å jobbe sikkert og effektivt innanfor regelverket, og at du gjennom arbeid med ulik teknologi, verktøy og maskinar utviklar meistring og håndlag.

Programfaga skal bidra til verdiskaping og å minimere energibruk og miljøbelastningen gjennom det daglige arbeidet. Faga skal videre bidra til å utvikle evner til samarbeid og kommunikasjon med kundar, leverandørar og kollegaer.

Her får du blant anna opplæring i lastsikring, anhukar og du får køyre truck og ta trucksertifikatet. Du er utplassert i bedrift 2 dagar i veka, heile skuleåret. Du får mykje praktisk erfaring, både frå sjåfør og logisitkkfaget. 

Er du elev på dette utdanningsprogrammet kan du få att inntil kr 15.000 når du tek førarkort, klasse B. 

Etter vg2 er aktuelle fagbrev logistikkarbeider, yrkessjåfør og kranførar. Første halvår av læretida i yrkessjåfør-faget foregår på Os vgs.  

Bilde av elevar på verkstad

Vegen vidare

Etter to år på skulen kan du søkje læreplass i godkjend lærebedrift.

Meir om det å bli lærling.

Du kan og ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.