Hopp til hovedinnhold

Trygt og godt skulemiljø

Bilde av elevar i klasserom

Det er viktig at alle tar ansvar for å skape eit godt klasse- og skulemiljø. For å gjere det best mogleg på skulen er det viktig at du har det godt med deg sjølv og trivst sosialt.

Skuleåret 2023-24 har vi ekstra mykje fokus på trygt og godt skulemiljø, basert på innspel frå elevar etter Elevundersøkinga, og tilsette. I lag med tilsette og elevar har vi kome fram til nokre felles forventningar til kvarandre, som skal vere rettesnora vår i dette arbeidet.

Vi har og innført fadderodning for nye elevar, som på den måten blir kjend med eldre elevar når dei kjem til skulen. Ved starten av skuleåret har vi mykje fokus på å bli kjende, og arrangerer blant anna bli-kjent dagar med leikar, felles lunsj og ulike aktiviteter. 

Miljøteamet på skulen som jobbar i tillegg med å finne på kjekke aktivitetar. Dei jobbar for at du som elev skal ha det best mogleg, og at du skal få oppleve mykje kjekt som elev på skulen vår. I løpet av året arrangerer vi ulike happenings, som f.eks. temaveker, markerer høgtider, Halloween, avslutningsfest for russekullet og ulike konkurransar.   

Miljøteamet er alltid opne for forslag til kjekke, fine aktivitetar og opplevingar for enkeltklassar og skulen som heilheit. Dei samarbeider tett med elevrådet og russestyret, og kan på den måten få eit godt innblikk i kva som rører seg på skulen.