Miljøfyrtårn

Knarvik vgs er sertifisert som miljøfyrtårn.

Sertifiseringa legg til rette for ein berekraftig vekst og reduserer belastninga på miljøet. Det inneber blant anna at me forpliktar oss til å:

  • kjeldesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere kortreist mat og økologiske varer
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av sykkel
  • ta miljøomsyn ved innkjøp av varer og tenester
  • rapportere klima- og miljøarbeidet vårt