Hopp til hovedinnhold

Miljøfyrtårn

Knarvik vgs er sertifisert som miljøfyrtårn.

Sertifiseringa legg til rette for ein berekraftig vekst og reduserer belastninga på miljøet. Det inneber blant anna at me forpliktar oss til å:

  • kjeldesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere kortreist mat og økologiske varer
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av sykkel
  • ta miljøomsyn ved innkjøp av varer og tenester
  • rapportere klima- og miljøarbeidet vårt