Hopp til hovedinnhold
Bilde av skulen med adresse Juvikstølen 9

Trygt og godt skulemiljø

Vi har mange ulike utdanningsprogram, både yrkesfag og studiespesialisering, noko som gjer at du vil oppleve eit fargerikt og spennande miljø! Læring og vekst for alle er vårt motto, og dette skal du oppleve i alle våre klasserom og verkstader. På skulen vår er vi opptekne av at du skal ha det kjekt sosialt, og oppleve å vere inkludert. Gjennom heile skuleåret jobbar blant andre miljøteamet vårt med å finne på kjekke sosiale aktivitetar for elevane våre.
Bilde av jordklode

Ut i verda!

"Kunnskapsutveksling med menneske i alle aldrar og frå ulike stader i verda gir elevane perspektiv på eiga læring, danning og eigen identitet og viser verdien av samarbeid på tvers av språklege, politiske og kulturelle grenser." (overordna del av læreplan)
 Bilde av elevar ved Cardiff Castle

Vg2 studiespesialisering i Wales

Kvar år sender vi elevar frå heile fylket til Cardiff i Wales for å ta vg2 studiespesialisering. Tar du utfordringa?

Aktuelle saker

12.04.2024

Høyring: korleis skal skuletilbodet i Vestland vere?

05.01.2024

Om inkludering i russetida

Emma delte sin historie om ekskludering i russetida med elevar og føresette

04.12.2023

Undervisningsevalueringa

Ei årleg undersøking der elevane får seia si meining om undervisninga.