Føresette vg1 er velkommen til samtale med kontaktlærar/ faglærar i veke 49.

invitasjon til påmelding er og sendt via sms. 

Knarvik vgs Juvikstølen

Trygt og godt skulemiljø

Vi har mange ulike utdanningsprogram, både yrkesfag og studiespesialisering, noko som gjer at du vil oppleve eit fargerikt og spennande miljø! Læring og vekst for alle er vårt motto, og dette skal du oppleve i alle våre klasserom og verkstader. På skulen vår er vi opptekne av at du skal ha det kjekt sosialt, og oppleve å vere inkludert. Gjennom heile skuleåret jobbar blant andre miljøteamet vårt med å finne på kjekke sosiale aktivitetar for elevane våre.

Ut i verda!

"Kunnskapsutveksling med menneske i alle aldrar og frå ulike stader i verda gir elevane perspektiv på eiga læring, danning og eigen identitet og viser verdien av samarbeid på tvers av språklege, politiske og kulturelle grenser." (overordna del, nye læreplanar)
 Elevar ved Cardiff Castle

Vg2 studiespesialisering i Wales

Kvar år sender vi elevar frå heile fylket til Cardiff i Wales for å ta vg2 studiespesialisering. Tar du utfordringa?

Aktuelle saker

09.11.2022

Ungdom og psykisk helse

Vi inviterer til foredrag og diskusjon for føresette. Tema "Ungdom og psykisk helse" Måndag 28. november kl 18- 20

03.11.2022

Vi gjennomfører elevundersøkinga i veke 47

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skolen.

28.09.2022

Erna Solberg på besøk hos TAF og TIF

"Walk and talk" med elevar og tilsette ved skulen