Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Vestland fylke gir tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne over 25 år. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing hos oss. Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett.

På Knarvik tilbyr vi: 

Helse- og oppvekstfag er ein yrkesfagleg utdanning.
Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel.
Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

På Knarvik vgs tilbyr vi skuleåret 23/24:  

  • Helse og oppvekstfag Vg1
  • Helsearbeidarfag Vg2
  • (frå skuleåret 24/25 ønskjer vi og å tilby vg2 Barne og ungdomsarbeidarfag, vi oppdaterer her når dette er avklart)

 

 

 

Har du spørsmål?

 

Kontakt via epost eller telefon

Vaksne kan få rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne via telefon eller epost.
Rettleiingstenesta har kontor i heile Vestland, så ta kontakt med kontoret som ligg nærast der du bur.