Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid

Busstur med Erlend.jpg

Skulen vår har ein lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. Vi sender kvart år elevgrupper på besøk til ulike samarbeidsskular i Europa.

Vi satsar på internasjonalisering!

Vi er ein såkalla akkreditert samarbeidspartnar med Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. Dette gjer at vi får enklare tilgang til finansiering av våre utanlandsopphold.

Skulen satser blant anna på følgjande: 

Språkreiser for studiespesialiserande

På vg2 studiespesialisering tilbyr vi språkreise til Spania. Her drar elevar og lærarar for å besøke ein samarbeidsskule i Spania i 10 dagar. Dei deltar i klassene saman med spanske elevar, og er i lag med dei på fritida. Opphald og reise er betalt for elevane. 

Praksis i Frankrike for barne og ungdomsarbeidar

Elevar på barne og ungdomsarbeidar kan få sjansen til å reise til vår samarbeidsskule i Frankrike og vere utplassert i praksis i fransk barnehage. Opphald og reise er betalt for elevane. Og det er ein unik måte å få innsikt og erfaring i korleis dei jobbar i eit anna land. 

Språkassistent

Her søkjer vi blant anna om språkassistent frå Frankrike, Tyskland eller Spania. Dette er ein student finansiert gjennom direktoratet, som kjem til oss for å bidra i vår språk- og kulturopplæring av elevane. Elevane syns det er veldig kjekt med ein som har framandspråket deira som morsmål, og opplæringa får ein ekstra dimensjon sidan assistenten ikkje snakkar norsk, og dei må bruke det aktuelle språket endå meir aktivt. Dette er god læring, samstundes som det er kjekt å bli kjent med ein ung student frå eit anna land. 

 

Samarbeidsprosjekt med skuler i Europa - for elevar og tilsette 

Via Erasmus+ melder vi årleg inn våre behov og får tildelte midlar blant anna til språkreiser for elevane på studiespesialisering i språkfaga tysk, fransk og spansk. Vi har og samarbeid med skuler på yrkesfag. Tilsette kan og søkje midler til jobbskygging og kurs i Europa.