Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

582A1377.jpg

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning og er for deg som er omsorgsfull og liker å samhandle med andre. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Helse og oppvekst-linjen er nok først og fremst for deg som har et omsorgs-hjerte, og er glad i mennesker. For så lenge det finnes folk som trenger hjelp og pleie, vil du være sikret jobb.

På Helse og Oppvekst ved Knarvik videregående skole  vil du få den grunnleggende opplæringen du trenger, enten du drømmer om å jobbe med barn og unge, syke, eldre, funksjonshemmede eller mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Skolen har flotte fasiliteter og øvingsrom, hvor du kan tilegne deg kunnskap og erfaringer i trygge omgivelser. Helse og Oppvekst er en linje som krever at du er systematisk og grundig, samtidig som du må være utadvendt. ...Men den viktigste egenskapen, er å alltid kunne se det enkelte mennesket.

På VG2, kan du jobbe deg mot tittelen Helsefagarbeider eller portør, som kan sikre deg jobb ved et sykehjem, i hjemmesykepleien, i bofelleskap eller på sykehus.

Dersom du drømmer om å jobbe med barn og unge, kan du også velge Barne og Ungdomsarbeider-faget. 

Knarvik er óg en videregående skole med et godt og trygt miljø, selv om skolen er stor. Over 90 prosent av elevene ved Helse og oppvekstfaget på Knarvik får læreplass etter 2 år med skole.

Helse og oppvekst gir deg mulighet til å bli en del av en ettertraktet yrkesgruppe. 

Kva kan du bli?

Vel du Helse- og oppvekstfag bryr du deg om andre menneske. Du bør vera flink til å kommunisera og samarbeida slik at du kan arbeide med menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.

På Knarvik vidaregåande skule kan du ta Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeidarfag. 
Skulen nyttar praksisplassar innafor sjukeheimar, bufellesskap, arbeidssenter og barnehagar i Nordhordland og Bergen Kommune.
Du blir helsefagarbeidar etter 2 år som lærling i ulike helseinstitusjonar. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse.
Du kan velje mellom mange yrke og arbeidsplassar innan helse- og oppvekstfag, både i privat og offentleg sektor. Du kan bli alt frå ambulansesjåfør til hudpleiar, eller tannhelsesekretær m. fleire.

 

Screenshot_20240430_125604_Facebook.jpg

Les meir i denne lenka om korleis vi jobbar med kor og musikk som eit felles prosjekt på helse og oppvekst. 

 

Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg1 helse- og oppvekstfag skal bidra til at samfunnet har tilstrekkeleg kompetanse i helse- og oppvekstsektoren.

Programfaga skal bidra til at aktivitetar som fremmer mestring, utvikling og helse, blir tatt i bruk i desse yrka.

Programfaga gjer deg grunnlag for å jobba med helsefremmende arbeid med mennesker i ulike aldre, og ulike livssituasjonar:

  • Helsefremjande arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøving
  • Prosjekt til fordjuping.

I faget prosjekt til fordjuping får du allereie på Vg1 prøve deg i yrkespraksis før du skal velja utdanning på Vg2.

Vi jobbar tverrfagleg med desse faga, og under kan du sjå ein liten film som presenterer eit eksempel på eit slikt prosjekt - inspirert av "Demenskoret" på Nrk. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UPSq1dIFasA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1moG-99M_5F8y6goBirBeeT91o7wT53dRliaoDwxXOaMsKmI7hqZGLYm4

Vg2 Helsearbeidarfaget

Vg2 helsearbeiderfag handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan bidra til å dekke behovet for kompetanse i grunnleggjande sjukepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesta.

Programfaga handlar om å kunne gje helsehjelp, førebyggje einsemd og bidra til eit aktivt liv for pasientar og brukarar.

Du får både praktisk og teoretisk opplæring. Du får kunnskap om grunnleggjande sjukepleie, sjukdomslære, kommunikasjon og kva som vert forventa av deg som profesjonell helsefagarbeidar.

I faget yrkesfagleg fordjupning vert du utplassert. Du kan vere i praksis på sjukehus, sjukeheim, bufellesskap eller open omsorg. 

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan bidra til å dekke samfunnet sine behov for ulike pedagogiske tilbud, slik at barn og unge får utvikla seg allsidig.

På Barne- og ungdomsarbeidar lærer du å arbeide med barn og ungdom i  f.eks. SFO, barnehage, skule og ungdomsklubber.

Her lærer du mellom anna om helsefremjande arbeid og korleis du kan kommunisera med barn og ungdom på ein god måte.

Ta fagbrev som barne– og  ungdomsarbeidar!

Inntakskrav:

  • Bestått Vg1 Helse- og sosialfag
  • Bestått Vg1 Design og handverk
_MG_1290.jpg

Vegen vidare

Etter to år på skulen kan du søkje læreplass i godkjend lærebedrift.

Meir om det å bli lærling.

Du kan og ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.