Hopp til hovedinnhold

Elektro og datateknologi

Bilde av elev som monterer i elektroskap

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning der du mellom anna lærer om installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Du går 2-3 år på skule før du kan søkje læreplass. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Dersom du drømme om ein relevant og framtidsretta utdanning, e da få linje som som gjer fleire muligheta enn Elektro og datateknologi. Ved knarvik Videregående skule kan du få ein best mulig start på ei fremtidsretta karriere. 

I tillegg til muligheten for å bli elektrikar, automatikar, diverse forma for montør og mekanikar, e da sannsynligvis mange jobba innen detta fagfeltet som ikkje eksistera endå. 

Elektro og datateknologi e for deg som e nysgjerrig, systematisk og logisk tenkande. Du som e interessert i kordan ting henge sammen, og som har både praktiske og teoretiske evne. 

Ved Elektro og datateknologi på Knarvik Videregående skule, vil du få opplering i både koding og programmering. Du vil lera å bygga, montera og kobla ulike elektriske og automatiserte anlegg. Du vil óg ha gode muligheter for å få læreplass. 

På Knarvik vil du i tillegg bli ein del av da fantastiske miljøet ved ein stor og attraktiv skule. 

Elektrofag er et spennenda utdanningsløp som vil gje deg mange muligheta både i notida og fremtidas arbeidsmarked. 

Kva kan du bli?

Vel du elektrofag, opnar det seg ei verd av gode karrieremuligheter innanfor yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Du bør ha evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og trygt. Du vil lære å tenkje logisk og kreativt, både for å kunne løyse konkrete oppgåver og for å utvikla nye produkter.

Når du vel elektrofag har du ei heil rekkje moglegheiter. Du kan t.d. bli elektrikar, energimontør, automatikar, tavlemontør, heismontør, flymekanikar og kulde- og varmepumpemontør.

vilbli.no   Søk opptak

FAG OG TIMETAL

Fag

Timetall VG1

Timetall VG2

Norsk

0

4

Engelsk

5

0

Matematikk

3

0

Naturfag

2

0

Kroppsøving

2

2

Samfunnsfag

0

3

Programfag

17

17

Prosjekt til fordjupning

6

9

Sum timetall per uke

35

35

Vg1 Elektro og datateknologi

Vg1 Elektro og datateknologi  gir deg kompetanse til å søkja vidare på ei rekkje Vg2 kurs.

Du lærer å byggja stereoforsterkarar, montera lys og varme, antenneanlegg, porttelefonar, brannalarmanlegg og ringeanlegg. Du lærer å kopla automatiserte motoranlegg og bruka simuleringsprogram på pc.

Vg2 Elenergi

I Vg2 Elenergi lærer du om bustadinnstallasjonar, du installerer brann- og tjuverialarmanlegg, monterer radio og tv-antenner og stiller inn parabolanlegg.

Du lærer å styra motorar, bruka PLS/PC til å styre automatiserte anlegg og å regulera prosessar i eit anlegg. Du lærer vidare teori om korleis ein produserer elektrisk energi i ein kraftstasjon og korleis ein fører den fram til brukaren.

Elev som skrur på ein stikkontakt

Vegen vidare

Etter to år på skulen kan du søkje læreplass i godkjend lærebedrift.

Les meir om det å bli lærling.

Du kan og ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.