Hopp til hovedinnhold

Bygg- og anleggsteknikk

 Bilde av elev og lærar som bruker sag

Er du praktisk anlagt og har godt handelag kan dette vere faget for deg. Du går 1-2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kva kan du bli?

Dette er for deg som likar å arbeide praktisk, og vil bruke henda til å skape noko. Tømrar, murar, røyrleggjar og malar er berre nokre av lærefaga du kan kvalifisera deg til her. 

Like lenge som det har vært menneske her på jorda har vi bygga oss hus og bygninga for å verne oss mot vær og vind.

Å bygge nåke håndfast gir ein heilt spesiell følelse. At dine hender har vært med på å forme nåke som kanskje kjem til å stå, lenge ette at du ikkje e her lenger...

Men på Byggteknikk lærer du ikkje berre å oppføre nye bygg. Ombygging, vedlikehold og rehabilitering e óg viktig.

På Bygg og anleggsteknikk ved Knarvik Videregående skule vil du få opplæringa og erfaringane du treng, for et liv i byggebransjen.

Linja har ein veldig praktisk tilnærming, og du får óg være masse ute og jobbe i frisk luft.

kulen har et godt utstyrt verksted, og øve 90 % av elevane får læreplass umiddelbart ette vg2.

Knarvik Videregåande e ein stor skule, men med et godt og aktivt skulemiljø, kor det e lett å bli kjent.

...Så om du lika fysisk og variert arbeid, og har lyst til å være med å skape ekte håndfaste verdia, så bør du kanskje vurdere Bygg og anleggsteknikk, ved Knarvik videregående.

Vg1 Bygg og anleggsteknikk

Her lærer du grunnleggjande teknikkar, gode arbeidsvanar og evne til samarbeid. Kvalitet og tryggleik er sentralt i undervisninga. 

Det handlar om å utvikle grunnleggjande kompetanse innan bygg og vedlikehald av bygningar, anlegg, vegar og annan infrastruktur. Programfaga gjer deg og kompetanse i å bruke digitale verktøy og vurdere korleis miljø- og klimaendringar påvirker bransjen. 

På vg1 første halvår får du grunneggjande opplæring og moglegheit til å prøve ut ulike yrker. Etter jul velger du fordjupningsmodular og får dermed jobbe meir med det lærefaget som interesserer deg mest. 

Vi jobbar etter PPD modellen, det vil seie at du planlegg eit arbeid, produserar det du har planlagt, og dokumenterer det du har gjort. 

Etter vg1 er du kvalifisert til ei rekkje vg2 utdanningsprogram, blant anna rørleggjer, anleggsteknikk, betong og mur og tømrar. Hos oss tilbyr vi tømrar.

 

 

Vg2 Tømrar

Vi tilbyr tømrarfaget på vg2. Vg2 tømrar handlar om å utvikle kompetanse i å byggje nye bygningar, og byggje om eksisterande bygg. Programfaga gjer elevane i stand til å byggje trekonstruksjonar og konstruksjonar i sammensatte materialer, stål og lettmetall.

Programfaga handler og om å forstå bygningsfysikk og fuktmekanikk i bygningar og konstruksjonar. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å bygge og rehabilitere bygg som gir varige og miljø- og energieffektive konstruksjoner, tar vare på kulturarven og sikrer estetisk uttrykk. 

Undervisninga vekslar mellom teori og praksis, og inneheld og opplæring i bruk av IKT. Skulen samarbeider tett med næringslivet i regionen og deler av den praktiske opplæringa vert lagt til byggjeplasser. 

To elevar som murar

Vegen vidare

Etter to å i skule kan du søkje læreplass i ei godkjend lærebedrift. Les meir om det å bli lærling.