Hopp til hovedinnhold

Vi er UNESCO skule

UNESCO skule logo

UNESCO sitt skulenettverk hjelper skulane med å nå bærekraftsmål 4.7, i tillegg til dei overordneda måla i ny læreplan.

UNESCO sine tre hovudområde er:

1. Globalt medborgerskap og ein kultur for fred og ikkje-vald,

2. Bærekraftig utvikling og ein bærekraftig livsstil

3. Interkulturell læring og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturarv.