Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har kontor både på Stølen, Myra og RNH(Region Nordhordland Helsehus).

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som elev og som du kan oppsøke når du treng det. Vi har teieplikt og tenesta er gratis.

Her kan ein ta opp ulike emne som til dømes:

 • Prevensjon/ seksualitet
 • Uro
 • Vonde opplevingar
 • Rus
 • Fysisk helse
 • Psykisk helse
 • Andre helsespørsmål
 • Det du har på hjarta

 

Send oss gjerne ei meldig og avtal tid på førehand, eller kom innom og sjå om vi er ledig for ein prat.

 

Korleis få kontakt med helsesjukepleiar?

 

Helsesjukepleiar er tilgjengelig på skulen heile veka, fordelt på Stølen og Myra. Du kan prate om det du har på hjartet. Kan være fysisk helse, psykisk helse, seksualitet, prevensjon osv. Vi har taushetsplikt, og tilbodet er gratis. Du får ikkje fråvær. 

På Stølen finn du oss i "Rådgjevargangen" opp trappa ved kantina og inn til venstre, ved biblioteket. Det er skilt på døra.
Vi er tilstades:

 • Måndag 08:30 - 15.00
 • Tysdag 08:30 - 15.00
 • Onsdag 08:30 - 15:00
 • Torsdag 08:30 -15:00
 • Fredag 08:30 - 15.00


Myra, A-bygget - i gangen til venstre etter bordtennisbord. Det er skilt på døra.
Vi er tilstades:

 • Måndag 08:30 – 15:00
 • Torsdag 08:30 – 15:00   


Du finn oss også på det nye helsehuset i Knarvik i 3 etg. onsdag 15.30 til 18.30

Send oss gjerne ei meldig og avtal tid på førehand, eller kom innom og sjå om vi er ledig for ein prat.

Helsesjukepleiar

Har du spørsmål så ta kontakt:

Sissel Helen Hatlevik

Helsesjukepleiar
Bilde av helsesjukepleiar Sissel

Helsesjukepleiar

Har du spørsmål så ta kontakt

Sigrunn Valle Feste

Helsesjukepleiar
Helsesjukepleiar Sigrunn Valle Feste

Kva kan du ta opp?


Du kan snakke med helsesjukepleiar om alt. Blant anna:

 • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
 • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
 • vanlege plager hos ungdom
 • vanskar med å sove
 • vanskelege tankar
 • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel

 

Helsesjukepleiar

Har du spørsmål så ta kontakt:

Sissel Helen Hatlevik

Helsesjukepleiar
Bilde av helsesjukepleiar Sissel

Helsesjukepleiar

Har du spørsmål så ta kontakt

Sigrunn Valle Feste

Helsesjukepleiar
Helsesjukepleiar Sigrunn Valle Feste