Hopp til hovedinnhold

Biblioteka

Bilde av elevar som les bøker på biblioteket

Det er bibliotek både på Juvikstølen og på Kvernhusmyrane

På biblioteket kan du møta andre elevar, finna informasjon, spørja om hjelp, arbeida, lesa aviser, låna bøker og tidsskrift.
På biblioteket finn du skjønnlitteratur, faglitteratur, oppslagsverk, tidsskrift, aviser og spel.
Her kan du arbeida individuelt,  samarbeida med andre, eller du kan slappa av med ei god bok i sofagruppa.

Biblioteka er opne frå kl 8.00 til 15.30, men skulebibliotekarane er ikkje til stades heile tida.

 

Skulebibliotekar til stades på Juvikstølen

Skulebibliotekar til stades på Kvernhusmyrane

Måndag 09.00-11:35

Måndag 12.05-15:30

Tysdag 09.00-11.35

Tysdag 12.05-15.30

Onsdag 09.00-11.35

Onsdag 12.05-15.30

Torsdag 09:00-11.35

Torsdag 12.05-15.30

Fredag 09.00-11.35

Fredag 12.05-15.30

 

Lånekontrakt

Når du startar på skulen må du underteikne ein lånekontrakt. Er du under 18 år må også føresette underteikne. Du kan då låne gratis skulebøker.

Låneavtalenvilkår 

Lånekontrakten for elevar

Lånefristar
  • 4 veker for bøker
  • 1 veke for DVD

Aviser og tidsskrifter er  kun  til bruk i biblioteket                   

Bibliotekaren

Marit har jobba på biblioteket på skulen sidan 2010.
Ho kan hjelpe deg å finne:

  • Bøker, artiklar og anna
  • Oppgåver og gruppearbeid
  • Å finna gode kjelder i bøker og på nett
  • Kjeldekritikk, kjeldelister og sitering
  • Å finna noko å lesa 

 

Marit Kålås Larsen

Bibliotekar
Bilde av Marit Larsen

Kjeldekritikk og kjeldebruk

Når du skriv ei oppgåve er det viktig å finne gode kjelder for informasjon. Men korleis kan du stole på det du finn? Det er viktig å utøve kjeldekritikk for å finne eigna og kvalitetssikra informasjon.

Du kan ikkje klippe og lime andre sitt arbeid som ditt eige. Korleis kan du bruke andre sine tekstar utan å plagiere? Det kan du lære meir om på sida vår om kjeldebruk og kjeldekritikk.

 

Kvalitetssikra lenker

https://www.grind.no/  Universitetet i Bergen. Natur og kultur i Hordaland

http://marcus.uib.no/home  Spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen

https://www.digitalarkivet.no/  Historisk arkiv (Folketeljingar, kyrkjebøker m.m.)

https://www.helsebiblioteket.no/  Emnesider og informajonskjelder innan helsefaget

http://kildekompasset.no/  Gir oversikt over korleis ein skal referera til kjelder

https://www.nb.no/  Nasjonalbiblioteket. Digitaliserte bøker, tidsskrifter, aviser, bilete, filmar

https://historienet.no/  Historiske artiklar Atekst (abonnement): Avisartiklar frå aviser/lokalaviser i heile landet.

Gå inn via ItsLearning

https://snl.no/  Store Norske Leksikon

https://www.allkunne.no/  Nynorsk digitalt oppslagsverk https://www.idunn.no/  Nordiske tidsskriftartiklar

Filmbib. Gratis tilgang til ei rekkje filmar. Bruk nasjonalt lånekort: https://filmbib.no

 

 

 

Vil du vita kva for bøker vi har på biblioteka, kan du søkja her i katalogen til biblioteket på Kvernhusmyrane og på Juvikstølen.

Her kan du søkje i katalogen til biblioteket på Kvernhusmyrane

Her kan du søkje i katalogen til biblioteket på Juvikstølen

Fellessøk for Kvernhusmyrane og Juvikstølen

Kvalitetssikra lenker

https://www.grind.no/  Universitetet i Bergen. Natur og kultur i Hordaland

http://marcus.uib.no/home  Spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen

https://www.digitalarkivet.no/  Historisk arkiv (Folketeljingar, kyrkjebøker m.m.)

https://www.helsebiblioteket.no/  Emnesider og informajonskjelder innan helsefaget

http://kildekompasset.no/  Gir oversikt over korleis ein skal referera til kjelder

https://www.nb.no/  Nasjonalbiblioteket. Digitaliserte bøker, tidsskrifter, aviser, bilete, filmar

https://historienet.no/  Historiske artiklar Atekst (abonnement): Avisartiklar frå aviser/lokalaviser i heile landet.

Gå inn via ItsLearning

https://snl.no/  Store Norske Leksikon

https://www.allkunne.no/  Nynorsk digitalt oppslagsverk https://www.idunn.no/  Nordiske tidsskriftartiklar

Filmbib. Gratis tilgang til ei rekkje filmar. Bruk nasjonalt lånekort: https://filmbib.no

Verdensbiblioteket

E-lån

E-lån er bøker du kan laste ned til datamaskinen, lesebrettet, nettbrettet eller mobilen din. Det er mest romanar, men også ungdomsbøker og fagbøker. Same bok kan lastast ned til seks ulike einingar, og bøkene blir automatisk levert tilbake etter tre veker.