Hopp til hovedinnhold

Krankurs

Bilde av kran

Kurs G11

Sertifisert opplæring i anhuk, bruk av og krav til løfteutstyr. Grunnlag for å gå vidare til alle krantypar.

 

Målsetjing for dette kurset:

G11 Løfteredskap-kurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet kran og løfteoperasjoner iht. Forskrift om utførelse av arbeid nr. 703 § 10-1 10-2 & 10-3.

Hensikta med opplæringa er å gje ei god opplæring i grunnleggande prinsipp for anhukar.  Opplæringa skal gi elevane god innsikt i prinsippa for bruk av løftereiskap G11,  vedlikehald og bruk, slik at vi unngår uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar.

Å auke både kunnskap og dei praktiske ferdigheitene hos brukarar slik at vi slepp ulykke og skader på menneske, maskinar og omgjevnadar på arbeidsplassen.

I samsvar til gjeldande læreplan går vi gjennom følgjande emnar:

  • Krav til brukarar av utstyret
  • Bruksområde
  • Ulykker
  • Utstyret sin verkemåte og konstruksjon
  • Kontroll og vedlikehald
  • Sikkerheitsreglar ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon.


Målgruppe:

Brukarar av løftereiskap G11.                                                         
Dette kurset gjev grunnlag for å gå vidare på kranopplæring.

Generell info:

Kurset er modulbasert av følgjande modular:

  • Modul 2.3 Stroppe anhukarkurs
  • Kurset legg til grunn at Modul 1.1 er gjennomført før kursstart

 

Kurset er tilpassa dei som har lese og skrivevanskar.

Påmelding til kurs finn du her.

Instruktør

Har du spørsmål så ta kontakt

Jan Eirik Spurkeland

undervisningsstilling
Bilde av Jan Eirik Spurkeland