Handverk, design og produktutvikling

Bilde av elev som fletter tråd

Handverk, design og produktutvikling er for deg som er interessert i å arbeide med hendene og vil lære meir om mellom anna handverksteknikkar og ulike materiale. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje Handverk, innovasjon og produktutvikling (HIP)?

Manus til film om HIP kjem

Er du kreativ og glad i å arbeide med henda? På HIP får du arbeide med tradisjonsrike handverksfag heilt frå idé til ferdig produkt. Dette studieprogrammet passar for deg som likar å arbeida med ulike materiale og teknikkar, og har lyst til å utforska nye idear og design. 

Kva kan du bli?

HIP leier til mange yrker og/eller vidare studier. Med fagbrev kan du arbeide innanfor ei rekkje yrke. Alt dette finn du meir informasjon om på vilbli, i lenka under.

vilbli.no

FAG OG TIMETAL

Fag

Timetal VG1

Norsk

0

Engelsk

5

Matematikk

3

Naturfag

2

Kroppsøving

2

Samfunnsfag

0

Kulturarv og skapande prosessar

5

Materialar og teknikkar

12

Yrkesfagleg fordjupning

6

Sum timetall per uke

35

 

Vg1 HIP (Håndverk, Innovasjon og Produktutvikling)

Dette er eit utdanningsprogram som fører fram til mange interessante og kreative yrke.

Du får arbeida praktisk med ulike materialar. Her blir du kjent med tradisjonelle og nyare teknikkar innan tekstil, tre, metall, leire, 3D-print, laser med meir. Du vil utvikle din kreativitet  gjennom designprosessar, lære å kvalitetssikre og dokumentere arbeidet ditt.

I samarbeid med Nordhordland Biosfæreområde og lokalt nettverk elles, vil du kunne bidra til ei meir bærekraftig framtid.

I faget yrkesfagleg fordjupning får du bli kjent med ulike bedrifter og prøve deg i ulike yrker. 

 

VEGEN VIDARE

Etter vg1 på Knarvik, kan du søkje vg2 på blant anna Årstad vgs i Bergen. Her har dei mange spennande utdanningsprogram som du kvalifiserer til etter å ha tatt vg1 hos oss.