Hopp til hovedinnhold

Spekter - eit verktøy for følgje med på læringsmiljøet

Logo Spekter

Spekter er eit av fleire verktøy vi bruker ved skulen vår for å følgje med på utviklinga av læringsmiljøet.

I haust skal vi gjennomføra Spekterundersøking i utvalde klassar. Spekter er eit av fleire verktøy vi bruker ved skulen vår for å følgje med på utviklinga av læringsmiljøet, og den kan gje oss informasjon om grupperingar, popularitet, maktrelasjonar, mobbing og haldningar. 

I undersøkinga kan elevane også melda frå dersom det er noko skulen bør ta tak i, t.d. mobbing. Spekter er utvikla av læringsmiljøsenteret ved Universietet i Stavanger.