Hopp til hovedinnhold

Informasjon om Ung-data undersøkinga

Ungdata.JPG

I veke 4-7 gjennomfører vi Ung-data undersøkinga blant våre elevar, i lag med dei andre vidaregåande skulane i Vestland.

Føremålet med undersøkinga: 
• Gje ungdom ei moglegheit til å fortelje lokale
politikarar og styresmakter om korleis det er å vekse
opp i dag.
• Gje kunnskap som kommunen kan bruke i arbeidet
sitt med å gjere ungdommen sin oppvekstsituasjon
betre.
• Skaffe forskingsdata for å få meir kunnskap om
unge sin oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Du kan lese meir om undersøkinga her:

https://drive.google.com/file/d/1afEAgXBipg3xL42khbt0SnZVphMbf4nh/view?usp=drive_link